Model Nr. 1 : in toepassing van art. 596.1 Sv Dendermonde